Phi lộ – Năm 2016 là dịp kỷ niệm 70 Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, xin mời tham khảo và nhớ lại mệnh lệnh của Đức Mẹ, đặc biệt trong Tháng Mười...
Đức tin và niềm hy vọng được gặp Chúa Giêsu mang lại niềm vui cho chúng ta chứ không phải những học thuyết lạnh lùng. Những Kitô hữu nào...
Giáo Hội là mẹ không bao giờ bỏ rơi gia đình, cả khi nó bị ngã qụy, mang thương tích và bị hành nhục trong biết bao nhiêu...
Hơn 125,000 Kitô hữu Iraq đã buộc phải trốn khỏi quê cha đất tổ nơi họ từng sống gần 2,000 năm nay sau khi bị ISIS đe dọa và cưỡng bức. Ngày 22...
Ơn Cố Vấn Giúp Chúng Ta Sống Theo Ý Muốn Của Thiên Chúa   Với ơn cố vấn Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta nhậy...
Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Đức Tổng Thượng Phụ Arméni Tông Truyền   VATICAN. Trong buổi gặp gỡ Đức Tổng Thượng Phụ Karekin II của...

Tìm kiếm nhạc

AlbumThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Phụng Vụ Lời Chúa Hàng Ngày
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY
 
 

Mùa Vọng Tuần I:

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

Mùa Vọng Tuần II:

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

Mùa Vọng Tuần III:

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng

Mùa Vọng Tuần IV:

Ngày 17/12: Mùa Vọng

Ngày 18/12: Mùa Vọng

Ngày 19/12: Mùa Vọng

Ngày 20/12: Mùa Vọng

Ngày 21/12: Mùa Vọng

Ngày 22/12: Mùa Vọng

Ngày 23/12: Mùa Vọng

Ngày 24/12: Mùa Vọng

Ngày 25/12: Lễ Chúa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh Tuần I:

Ngày 26/12: Lễ Thánh Stêphanô

Ngày 27/12: Lễ Thánh Gioan Tông Ðồ

Ngày 28/12: Lễ Các Thánh Anh Hài

Ngày 29/12: Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ngày 30/12: Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ngày 31/12: Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh Tuần II:

Ngày 2/1: Mùa Giáng Sinh

Ngày 3/1: Mùa Giáng Sinh

Ngày 4/1: Mùa Giáng Sinh

Ngày 5/1: Mùa Giáng Sinh

Ngày 6/1: Mùa Giáng Sinh

Ngày 7/1: Mùa Giáng Sinh

Lễ Hiển Linh:

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh

Mùa Chay:

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Năm Sau Lễ Tro

Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Mùa Chay Tuần I:

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

Mùa Chay Tuần II:

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

Mùa Chay Tuần III:

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay

Mùa Chay Tuần IV:

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay

Mùa Chay Tuần V:

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

Tuần Thánh:

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Mùa Phục Sinh Tuần I:

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mùa Phục Sinh Tuần II:

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

Mùa Phục Sinh Tuần III:

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

Mùa Phục Sinh Tuần IV:

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Mùa Phục Sinh Tuần V:

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Mùa Phục Sinh Tuần VI:

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Mùa Phục Sinh Tuần VII:

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

Mùa Thường Niên Tuần I:

Thứ Hai Tuần I Thường Niên

Thứ Ba Tuần I Thường Niên

Thứ Tư Tuần I Thường Niên

Thứ Năm Tuần I Thường Niên

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần II:

Thứ Hai Tuần II Thường Niên

Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Thứ Tư Tuần II Thường Niên

Thứ Năm Tuần II Thường Niên

Thứ Sáu Tuần II Thường Niên

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần III:

Thứ Hai Tuần III Thường Niên

Thứ Ba Tuần III Thường Niên

Thứ Tư Tuần III Thường Niên

Thứ Năm Tuần III Thường Niên

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần IV:

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần V:

Thứ Hai Tuần V Thường Niên

Thứ Ba Tuần V Thường Niên

Thứ Tư Tuần V Thường Niên

Thứ Năm Tuần V Thường Niên

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần VI:

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên

Thứ Tư Tuần VI Thường Niên

Thứ Năm Tuần VI Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần VII:

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

Thứ Tư Tuần VII Thường Niên

Thứ Năm Tuần VII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần VIII:

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần IX:

Thứ Hai Tuần IX Thường Niên

Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

Thứ Tư Tuần IX Thường Niên

Thứ Năm Tuần IX Thường Niên

Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần X:

Thứ Hai Tuần X Thường Niên

Thứ Ba Tuần X Thường Niên

Thứ Tư Tuần X Thường Niên

Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XI:

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên

Thứ BảyTuần XI Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XII:

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XIII:

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XIV:

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XV:

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XVI:

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XVII:

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XVIII:

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XIX:

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XX:

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXI:

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXII:

Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXIII:

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXIV:

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXV:

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên

Thứ BảyTuần XXV Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXVI:

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXVII:

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXVIII:

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXIX:

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXX:

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXXI:

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXXII:

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXXIII:

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên

Mùa Thường Niên Tuần XXXIV:

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên